Dịch vụNha chu

Sự khác nhau giữa cạo vôi răng thông thường và cạo vôi răng dưới nướu

Dường như việc lấy vôi răng luôn gây ra sự lẫn lộn cho bệnh nhân vì không hiểu sự khác nhau giữa việc làm sạch răng thông thường và việc làm sạch vôi răng dưới nướu.

Việc làm sạch răng thông thường hay phòng ngừa là chỉ loại bỏ những mãng bám mềm ở phía trên nướu.

Làm sạch vôi dưới nướu là loại bỏ vôi răng và những mãng bám cứng đã nhiễm khuẩn xung quanh răng và dưới nướu răng

Đây chỉ là một trong những phương pháp điều trị bệnh viêm nướu khi xung quanh răng hình thành những cái túi (hay còn gọi là túi nha chu).