Dịch vụImplant

Các kỹ thuật cấy ghép implant

Hiện nay có 2 kỹ thuật cấy ghép implant răng phổ biến:

  • Kỹ thuật gắn phục hình sớm
  • Kỹ thuật gắn phục hình trễ


Kỹ thuật gắn phục hình sớm: Sau khi làm implant, bạn được gắn răng tạm trên implant ngay. Răng chính thức được gắn sau 1-2 tuần hoặc trễ nhất là 1-2 tháng. Đây là kỹ thuật nhanh chóng, tiện lợi. Tuy nhiên tình trạng xương và nướu nơi mất răng phải đạt một tiêu chuẩn nhất định thì mới thực hiện được kỹ thuật này.

 


Kỹ thuật gắn phục hình trễ: Sau khi đặt implant, để implant nằm yên trong xương hàm chờ cho xương và implant kết hợp vững chắc.

 

 Sau 3 đến 6 tháng mới làm răng giả gắn trên implant.